“Social Doodles”

(in productie)

Workshop en archief met grafische illustraties die de lagen onder sociaal gedrag in kaart brengen. 

Voor mij is sociaal gedrag enorm gelaagd maar veel van de lagen worden nooit expliciet benoemd. Deze lagen bestaan voor mij bijvoorbeeld uit: gedachten, gevoelens, sociale regels, subtekst tijdens sociale interactie, motieven en sociale verhoudingen. In “SOSocial” ga ik uitgebreider op de zoektocht naar deze lagen in. Op humoristische wijze breng ik dit in kaart door het gebruik van schematische weergaven in de vorm van grafische illustraties. Het project maakt de sociale lagen zichtbaar om elkaar beter te leren begrijpen en onzichtbare lagen bespreekbaar te maken. Het doel is om een brede doelgroep te betrekken bij het project dat gericht is op mensen met een beperking, andere culturele achtergrond, LGBT-gemeenschap etc. Ik begeleid mensen uit deze doelgroep en bijvoorbeeld bezoekers op de Dutch Design Week in een workshop. Met speciaal ontwikkelde oefeningen maken de deelnemers schematische tekeningen over de lagen onder sociaal gedrag waar ze persoonlijk moeite mee hebben. Deze tekeningen vormen een archief die in een later stadium kan worden gepresenteerd op een online platform, in een boek en door het geven van lezingen.


Mede mogelijk gemaakt door: